התמחות צלילה מסירה

החל מספארי צלילות ברחבי העולם וכלה בסירות צוללים קטנות מהווים כלי שייט את דרך התחבורה הסופי הנפוץ ביותר לצוללים. אך לכלי שייט שונים כללי התנהגות שונים, דרכי כניסה ויציאה מהמים שונות ונוהלי חירום שונים.

מטרת ההתמחות: בהתמחות זו, אחת מההתמחויות הספורטיביות של ANDI, באה לאפשר לצולל שהתנסה עד כה רק בצלילות חוף לצבור ניסיון מעשי ורקע עיוני חשוב בצלילה מסירה. תוכנית זו יכולה להיות משולבת גם כחלק מצלילות המים הפתוחים כחלק מקורס הצלילה הבסיסי. לצולל בעל ניסיון קודם בצלילות מסירה תעניק תוכנית זו ידע נוסף בימאות בסיסית ובעקרונות בצלילה מסירה. מומלץ וכדאי לאחד התמחות זו עם התמחויות ANDI אחרות בתנאי כי לפחות שתים מהצלילות יערכו מסירה.

מה לומדים ?
שיעור עיוני מקדים המרכז את כל הנושאים בקורס יערך בכיתה ויכלול את הנושאים הבאים:
• יתרונות הצלילה מסירה
• חלקי הסירה השונים ומונחים ימיים
• הסוגים השונים של סירות צוללים והשירותים אותם הן מציעות
  o ספינות ספארי
  o סירות צוללים יומיות
  o סירות צוללים חצי קשיחות
• ההכנות הנדרשות לצלילה מסירה
  o איזה ציוד כדאי להביא ואיזה תספק הסירה (בהתאם לסוג הסירה)
  o בדיקת הציוד ואריזתו
  o סימון כל הציוד בסימנים מזהים לפני ספארי צלילה
  o הכנת ערכת חלפים הכוללת רצועות ואבזמים, פיות ואזיקונים, אטמי מיכלים, סוללות, גריז סיליקון, וכו'
  o ערכת מסמכים הכוללת יומן צלילה, תעודת צלילה, ביטוח בתוקף המתאים לסוג הפעילות ומיקומה
  o ידע מוקדם על אופי הפעילות ושירותי החירום הזמינים במקום
  o התייעצות עם גורם מוסמך (רופא או רוקח) לגבי תרופות מתאימות לרגישים למחלת ים
• ציוד עזר לצלילות מסירה
  o ערכת חלפים
  o אמצעי סימון על מימיים ויזואליים וקוליים
  o דגלי צלילה
  o מצפן
  o תיקי ציוד שונים
  o חבל זרם מהירכתיים
  o ערכת חבל אנך נפרדת
  o ערכת חמצן ניידת
• נוהלי צלילה מסירה
  o ההיררכיה בים
  o אזורים אסורים בסירה ואזורים "יבשים"
  o ארגון יעיל של הציוד במקום קטן
  o תדרוך לגבי נוהלי הצלילה, סירה עגונה או סירה נסחפת אחר הצוללים
  o כניסה למים בצעד לפנים או בגלגול לאחור, שקיעה מיידית בתנאים קשים או התאספות בנקודה מוגדרת
  o בדיקות בן זוג בסירה או במים
  o חזרה על עקרונות ההעמקה והעלייה בעזרת חבל אנך\עוגן או במים כחולים
  o נוהלי עלייה לסירה בסולם רגיל, סולם צוללים או ללא סולם
• נוהלי חירום

מערך מעשי:
במהלך הקורס יבוצעו שתי צלילות מסירה עפ"י כל העקרונות שהוסברו בחלק העיוני. לצלילות יוקדם תדריך מקיף. עם העלייה הראשונית לסירת הצוללים המדריך יצביע על חלקי הסירה השונים ויסביר את נהלי הביצוע והחירום הרלוונטיים לסירה הספציפית.

משך ההתמחות:
יום אחד הכולל שעור עיוני ושתי צלילות

תנאי קבלה:
צולל מים פתוחים/ צולל צעיר  או במהלך תהליך הכשרתו
ביטוח צלילה בתוקף בתוקף
משתתף שלא צלל בששת החודשים שקדמו להתמחות חייב בצלילת רענון לפני תחילתה.
מעל גיל 45 יש להביא אישור מרופא צלילה. 

מה להביא?
תעודת צלילה
יומן צלילות
ביטוח צלילה בתוקף
ציוד צלילה אישי במידה וישנו (ציוד הצלילה כלול במחיר ההתמחות)
מומלץ כי תביאו את מחשב הצלילה האישי שלכם כדי שתוכלו ל"הכירו לעומק", אך אם ברשותכם מחשב צלילה הוא יסופק ע"י המועדון במהלך הקורס ללא תוספת תשלום.

הסמכה והיתרים:
בגמר בהתמחות תוענק לצוללים תעודת
(Boat Diver (BOT של ANDI
היתרים: בהתאם לתעודת הצלילה שעימה התקבלתם להתמחות
התמחות זו מוכרת לצורך קבלת תעודת צולל בכיר מסטר דייבר
.

והקורס הבא שלי יהיה:  לחצו לבחירה מתוך רשימת כל קורסי ההמשך וההתמחויות