מדריך נייטרוקס


 
למדריכי הצלילה הרוצים להרחיב את ידיעותיהם ואת מגוון הקורסים אותם ביכולתם להעביר לחניכיהם מוצעת תוכנית ההדרכה הבאה

מטרות הקורס: הכרות עם התקנים, הסטנדרטים ותכנית ההדרכה של ANDI, הטמעת נהלי העבודה והחזון ANDI
הסמכת מדריכי ANDI דרגה 2.

מבנה הקורס:
הקורס נמשך יומיים מלאים הכוללים שיעורי תאוריה במספר נושאים, מבחן ודיון מסכמים וצבירת ניסיון מעשי בכיתה.

נושאי הלימוד:
הכרות עם ANDI .
הכרות ולימוד התקנים והסטנדרטים של ANDI מתוך חוברת התקנים.
תקן ®SafeAir כתקן ANDI מחייב.
הכרות ותרגול של מערכי הדרכה והספרות למדריך ולחניך.
נוהל הדרכת אבחון גז.
נוהל הסמכת חניך .

תנאי קבלה :
מדריך מוסמך מטעם התאחדות מוכרת.
צולל נייטרוקס CSU-L2 של ANDI .
פתירת חוברת העבודה ®SafeAir נייטרוקס דרגה 2 במלואה.
ביטוח צלילה בתוקף.
מעבר מבחן כניסה - יישור קו.

הסמכה:
לאחר מעבר הנושאים המעשיים, העיוניים ומבחן ידע בהצלחה יוסמך המועמד להדרכה כמדריך ANDI CSI-L2

התרים והגבלות :
מדריך ANDI דרגה 2 בסטטוס פעיל רשאי להדריך ולהסמיך לדרגת נייטרוקס 1 ונייטרוקס 2 של ANDI

והקורס הבא שלי יהיה:  לחצו לבחירה מתוך רשימת כל קורסי ההמשך וההתמחויות