צולל נייטרוקס דרגה 2

בקורס זה , הנקרא גם Complete SafeAir® User לומד החניך את הפיזיולוגיה של אוויר מועשר בחמצן וכיצד לחשב את הזמנים והעומקים המותרים בעת השימוש בכל סוגי התערובות החל מ-22 אחוז חמצן ועד ל-50 אחוז חמצן (SafeAir®22-SafeAir®50), ואיך לבחור את התערובת האידאלית לכל עומק. קורס זה יכול לבוא כהמשך לצולל נייטרוקס דרגה 1 או כקורס נפרד. קורס זה הוא גם הבסיס לקורס צולל טכני.

מטרות הקורס:
בסיום הקורס יכיר החניך את הפיזיולוגיה של אוויר מועשר בחמצן, ידע לתכנן צלילה עם אוויר מועשר בחמצן תוך התחשבות במגבלות החמצן, להשתמש במגוון תערובות החל מ – SafeAir®22 שבו 22 אחוז חמצן ועד ל - SafeAir® 50שבו 50 אחוז חמצן וכן כיצד לבדוק לטפל ולהשתמש ב-SafeAir®/NITROX

מבנה הקורס:
מעבר על כל הנושאיים העיוניים, מילוי הבחנים בסוף כל פרק בספר הלימוד וחלק מעשי הכולל לפחות שתי צלילות עם ה"תערובת האידאלית" עד SafeAir®50 על פי עומק הצלילה לזמן תחתית מזערי של 20 דקות.

תנאי קבלה:
תעודת צולל /כוכב אחד של התאחדות מוכרת. בעל אישור כשירות רפואית וביטוח צלילה בתוקף.
את הקורס ניתן לבצע גם כחלק מהסמכת צולל מתקדם/שני כוכבים (כולל צולל מתקדם צעיר) של התאחדות צלילה מוכרת.
מעל גיל 45 יש להביא אישור מרופא צלילה. 

ציוד צלילה:
ציוד צלילה סטנדרטי מתואם ® SafeAir לטבלאות צלילה מתואמות לסוגי התערובות שבהן עושים שימוש בקורס (מסופק במהלך הקורס לחניכים) או מחשב צלילה המתאים לצלילה עם אוויר מועשר.

הנושאים העיוניים:
שבע עד שמונה שעות בכיתה במהלכן ילמדו הנושאים הבאים: ® SafeAir - ההיסטוריה והתפתחות, החמצן והצולל, דרכי חישוב ושימוש ב-® SafeAir , הטיפול בו ונהלי אבחון גז הנשימה.

הסמכה:
לאחר מעבר בהצלחה של הנושאים העיוניים והמעשיים ומבחן ידע עיוני , הצולל יוסמך כצולל נייטרוקס דרגה 2 של ANDI המוכרת גם כ - Complet SafeAir®User או בקיצור CSU

היתרים והגבלות:
עומק הצלילה המרבי המותר הוא בהתאם לתעודת הצלילה אך בכל מקרה לא יעלה על 40 מטר ולזמן התחתית שאינו מחייב דקומפרסיה.

והקורס הבא שלי יהיה:  לחצו לבחירה מתוך רשימת כל קורסי ההמשך וההתמחויות