תקציר לתקני אנדי - קורסים טכניים

 

תקן

צולל טכני

 

צולל טרימיקס טכני

צולל טכני מתקדם

צולל טרימיקס נורמאוקסי

צולל טרימיקס

עומק קורס מרבי1

49.5 מטר 49.5 מטר 49.5 מטר 60 מטר 100 מטר
עומק קורס מזערי2 30 מטר 40 מטר 40 מטר 50 מטר 60 מטר
עומק מזערי לצלילת קורס3 21 מטר 30 מטר 30 מטר 40 מטר 50 מטר

עומק חנייה מרבי

9 מטר 9 מטר4 על פי הצורך על פי הצורך על פי הצורך

זמן חניות מרבי

30 דקות 45 דקות על פי הצורך על פי הצורך על פי הצורך
לחץ חלקי מרבי של חמצן לחניות 1.6  PO2 1.6  PO2 1.6  PO2 1.6  PO2 1.6  PO2
לחץ חלקי מרבי של חמצן לתחתית 1.45  PO2 1.45  PO2 1.45 PO2 1.45  PO2 1.45  PO2
לחץ חלקי מרבי של חנקן 4.5  PN2 3.2  PN2 4.5  PN2 3.6  PN2 4  PN2
מגבלות גז - הליום ללא 16% או יותר ללא 4.5 PN2 על פי הצורך

זמן תאוריה

14-16 שעות 4-6 שעות5 6-8 שעות 5-7 שעות 5-7 שעות

מספר צלילות מזערי

4 4 4 4 4
זמן תחתית מזערי 80 דקות 100 דקות 120 דקות 75 דקות 75 דקות

זמן צלילה מזערי

120 דקות 180 דקות 240 דקות 240 דקות 240 דקות

תצורת ציוד

3 מיכלים 3 גזים 3 מיכלים 2 גזים על פי הצורך על פי הצורך על פי הצורך

תנאי קבלה

 

50+ צלילות CSU מהן 10 NX צולל טכני 3

TSD

+100 צלילות

ERD

+200 צלילות

ERD 

+200 צלילות

 

 

LSU  - דרגה 1 - רשאי להשתמש בתערובת 32% ו 36%
CSU  - דרגה 2 - רשאי להשתמש בכל תערובת בין 21% ל 50% 
TSD  - צולל טכני דרגה 3
TTM - צולל טכני טרימיקס דרגה 3
ERD  - צולל טכני מתקדם דרגה 4
ITM - צולל טרימיקס נורמאוקסי דרגה 5
TMD  - צולל טרימיקס דרגה 5

 

 

הערות: 

1העומק המרבי בזמן ההכשרה

2לפחות צלילה אחת בזמן ההכשרה צריכה להיות על-פי המינימום הזה

3מלבד הצלילה הראשונה ( אימון) כל הצלילות האחרות צריכות להיות עמוקות יותר

4חניות עמוקות יותר יתכנו ובלבד שהתערובת במיכל הדקומפרסיה תתאים לכל החניות

5כולל את כל החומר העיוני של טרימיקס דרגה 5

 

נוסח מלא לתקני ANDI עדכניים - מרץ 2009