השימושים בנייטרוקס

ANDI פיתחה מערכת מגוונת של תכניות הדרכה, החל מהכרות ראשונית עם צלילת אוויר מועשר ועד ל-TriMix והדרכה לצלילה עם מערכות נשימה במעגל סגור.

נייטרוקס \ ®SafeAir
היעוד:
צלילה ספורטיבית ללא צורך בחניות דקומפרסיה.
המטרה: צלילה ספורטיבית, מחקר, משימות קלות, הגברת הבטיחות, הארכת זמן התחתית האפשרי ללא צורך בחניות דקומפרסיה.
גז הנשימה: אוויר מועשר בחמצן, SafeAir® 22% - SafeAir® 50% (לחץ חלקי מרבי של חמצן -1.6 באר ל-45 דקות).
ישומים אפשרים:

 1. נשימת SafeAir® 32% או SafeAir® 36%, צלילה עפ"י מגבלת טבלאות אוויר עם מגבלת עומק של התערובת ללא יותר מ-45 דקות. (היתרון=בטיחות).
 2. נשימת SafeAir® 32% או SafeAir® 36%, צלילה עפ"י טבלאות מיוחדות לכל תערובת (היתרון=הארכת זמן התחתית).
 3. נשימת SafeAir® 32% או SafeAir® 36%, חישוב זמני החנקן עפ"י נוסחת EAD וזמני החמצן עפ"י טבלה (היתרון=הארכת זמן התחתית).
 4. נשימת SafeAir® 32% או SafeAir® 36%, צלילה עפ"י מחשב אוויר עם מגבלת העומק של התערובת ללא יותר מ-45 דקות. (היתרון=בטיחות).
 5. נשימת SafeAir® 32% או SafeAir® 36%, צלילה עפ"י מחשב המכויל לתערובת (היתרון=הארכת זמן התחתית).
 6. נשימת תערובת אידיאלית הנקבעת לפי עומק הצלילה, חישוב זמני החנקן עפ"י נוסחת EAD וזמני החמצן עפ"י טבלה (היתרון=הארכת זמן התחתית).
 7. נשיאת תערובת עשירה בחמצן ב"פוני", מערכת נשימה רזרבית (RBS) לשיפור פינוי החנקן במהלך העליה.


צלילה טכנית:
המטרה: ביצוע משימות קלות בעומקים של עד 50 מטרים תוך קביעת רף בטיחות גבוה ידוע.
גז הנשימה: תערובת ®SafeAir אידיאלית לגז התחתית (Pn2max=4.5, Po2max=1.45) ותערובת עשירה בחמצן (Po2max=1.6), לרוב SafeAir® 50% כגז דקומפרסיה.
ישומים: צלילות מעבר לתחומי הטבלה הספורטיבית הדורשות קיום מערך חניות דקומפרסיה עפ"י העקרונות הבאים:

 1. שתי מערכות נשימה המכילות תערובת תחתית ותערובת דקומפרסיה עשירה בחמצן.
 2. תכנון צלילה מוקפד.
 3. תהליך ניהול סיכונים בסיסי.
 4. ציוד עזר  יחודי. 

צלילה טכנית מתקדמת וצלילת TriMix:
המטרה: צלילה לביצוע משימות מורכבות גם בעומק רב.
גז נשימה: שילוב אידיאלי של חמצן, חנקן והליום ליצרת תערובת אידיאלית לעומקים שונים.
עומק פעולה: שילוב הליום בתערובת מומלץ החל מעומק 45 מטרים וחובה החל מעומק 50 מטרים.
ישומים: צלילות הדורשות ביצוע משימה מורכבת ולכן חדירה עמוקה יותר אל תחום הדקומפרסיה או מעבר לעומק הפעולה של צלילת נייטרוקס עפ"י העקרונות הבאים:

 1. מספר מערכות נשימה ותערובות עפ"י דרישת המשימה.
 2. צלילה לעומק רב תוך ביטול השפעת שיכרון המעמקים.
 3. תכנון צלילה ממוחשב בעזרת תוכנת ANDI Gap.
 4. צוות תמיכה וציוד עזר מיוחד.
 5. ניהול סיכונים מורכב.

טכנולוגיות נשימה במעגל סגור:
המטרה: מחזור גז הנשימה להשגת ניצולת טובה יותר של הגז הנישא.
גז הנשימה: תערובות ®SafeAir או אפילו TriMix. תערובת אידיאלית לעומק המרבי במערכות חצי סגורות (SCR) או תערובת אידיאלית לאורך כל הצלילה במערכות סגורות (CCR).
עומק פעולה: תלוי במערכת, הגז הנישא, הסמכת הצולל וניסיונו.
הישום: הארכת זמן הצלילה ע"י ניצול יעיל יותר של הגז הנישא. במערכות סגורות אף קיצור זמני חניות הדקומפרסיה כתוצאה מנשימת תערובת מתאימה יותר בכל העומקים.