התמחות סובב ימי

אנו, הצוללים, מבקרים ארעיים בעולם תת-ימי מופלא ועדין. פעמים רבות, כלל איננו מודעים לסובב אותנו וכתוצאה מכך אנו עלולים להפסיד חלק ניכר מהחוויה שבצלילה..

מטרת ההתמחות: להכיר, ולהבין טוב יותר את הסובב הימי, הן על-מנת להגדיל את העניין בצלילה והן על-מנת ליצור מודעות ומעורבות שיובילו לחיזוק הכוחות הפועלים למען שימור החי והסובב הימי. מומלץ לשלב בין התמחות זו להתמחויות ANDI אחרות ובמיוחד שיפור האיזון ככלי להקטנת הנזק לשונית.

מה לומדים ?
שיעור תיאוריה מקדים המרכז את כל הנושאים בקורס יערך בכיתה ויכלול את הנושאים הבאים:
התנאים הנדרשים לקיום שונית האלמוגים והסביבה התת ימית באזורנו
דגים, אלמוגים וצמחיה תת ימית נפוצה בהתייחסות לסביבת המחיה, שונית האלמוגים או הים הפתוח
טכניקות זיהוי דגים
יחסי סימביוזה נפוצים
תהליכים גלובליים ומקומיים מזיקים. נזקים שונים הנגרמים כתוצאה מכוחות טבע, תיעוש או פגיעה ישירה מצד בני האדם
מוצרים נפוצים שיוצרו תוך פגיעה בסביבה התת ימית
מה ניתן לעשות?

החלק המעשי:
שתי צלילות. צלילה אחת לתצפית וזיהוי דגים וצלילה אחת לניקוי.

משך ההתמחות:
יום אחד הכולל שעור עיוני ושתי צלילות

תנאי קבלה:
צולל מים פתוחים/ צולל צעיר r /> ביטוח צלילה בתוקף בתוקף
משמשתתף שלא צלל בששת החודשים שקדמו להתמחות חייב בצלילת רענון לפני תחילתה.
מעל גיל 45 יש להביא אישור מרופא צלילה.

מה להביא?
תעודת צלילהr /> יומן צלילות
ביטוח צלילה בתוקף
ציציוד צלילה אישי במידה וישנו (ציוד הצלילה כלול במחיר ההתמחות)

הסמכה:
בגמר ההתמחות תוענק לצוללים תעודת (MES (Marine Environmentalist של ANDI

היתרים:
בהתאם לתעודת הצלילה שעימה התקבלתם להתמחות
התמחות סובב ימי מוכרת לצורך קבלת תעודת צולל בכיר מסטר דייבר.

והקורס הבא שלי יהיה:  לחצו לבחירה מתוך רשימת כל קורסי ההמשך וההתמחויות