התמחות בצלילת לילה

בדומה לכל עיר או מטרופולין כך גם לאתרי צלילה וריפים תת ימים חיי לילה משלהם. אם נוסיף לכך את ההבדל המשמעותי באווירה הרי שלפנינו עומדים כביכול שני אתרים שונים במקומו הגיאוגרפי של אחד. אין ספק כי צלילת לילה מספקת חוויה ייחודית, מהנה לא פחות ולעיתים אף יותר מצלילה באותו אזור בשעות היום. זמני צלילה מעניינים במיוחד הן שעות הבוקר המוקדמות ושעות בין הערביים בהן מתחלפים חיי היום בחיי הלילה או להפך. אך אל לנו לשכוח כי בנוסף לחוויה הייחודית מציגה בפנינו צלילת הלילה גם בעיות ייחודיות. בהתמחות זו אנו מקווים לתת בידי החניך את כול הכלים, הציוד והנהלים שמאפשרים צלילה מהנה בשעות החשכה או בראות לקויה תוך שמירה על רף בטיחות גבוה. גם כאן רק גישה נכונה המובילה אל הכשרה מסודרת ורכישת ניסיון הדרגתית תשיג מטרה זו בסופו של דבר.

מטרת ההתמחות: התמחות זו, אחת מההתמחויות הספורטיביות של ANDI באה ללמד את הצולל את כללי ההתנהגות ונוהלי הבטיחות המתאימים לצלילה בתנאי ראות מוגבלים בכלל ובלילה בפרט. כמו כן תעניק התמחות זו לצולל התנסות ראשונית חיובית, בטוחה ומהנה בצלילה בראות מוגבלת. 

מה לומדים ?
שיעור תיאוריה מקדים המרכז את כל הנושאים בקורס יערך בכיתה ויכלול את הנושאים הבאים:

• סכנות פוטנציאליות בצלילת לילה והחשיבות שבהכרת כללי ההתנהגות ונוהלי הבטיחות המתאימים לצלילה בראות מוגבלת
• פנסי צלילה ואמצעי תאורה
   o פנסים ואמצעי תאורה שונים וההבדלים ביניהם
   o יעודים שונים לאמצעי תאורה: תאורת חוף, תאורת לנקודת הכניסה ויציאה, אמצעי תאורה ראשי, אמצעי תאורה משני, תאורת סימון
   o שימוש נכון בפנס ראשי: הימנעות מפנסי ראש ומסנוור בן הזוג וכו' 
   o תחזוקה נכונה וטיפול בפנסים
• מדים זרחניים
• נוהל קשר בעת צלילת לילה: מרחק, קשר עין, מוביל, סימנים (כולל סימון על מצוקה בעזרת הפנס)
• חשיבות ההיכרות המוקדמת עם אתר הצלילה
• ניווט לילי: אורות חוף, חזרה על עקרונות ניווט
• סובב ימי לילי
• נוהלי צלילה במים עכורים: חבל היקשרות, RBS, מצוף סימון, תכנון שמרני במיוחד

במהלך יומים או ערב ארוך נצלול פעמיים: צלילה אחת להקניית המיומנויות הדרושות לצלילת לילה בשעות הדימדומים. וצלילה שנייה בה ניישם את כל הנילמד בצלילה הקודמת ובשיעור התיאוריה ונתרגל מיומנויות אלו בשעות החשכה. לכל צלילה יוקדש תדריך .

תנאי קבלה:
צולל מים פתוחים/ צולל צעיר
ביטוח בתוקף
משתתף שלא צלל בששת החודשים שקדמו להתמחות חייב בצלילת רענון לפני תחילתה.
מעל גיל 45 יש להביא אישור מרופא צלילה. 

מה להביא?
תעודת צלילה
יומן צלילות
ביטוח צלילה בתוקף
ציוד צלילה אישי במידה וישנו (ציוד הצלילה כלול במחיר ההתמחוות)

הסמכה והיתרים:
בגמר בההתמחות תוענק לצוללים תעודת (Night Diver (NGT של ANDI
היתרים: בהתאם לתעודת הצלילה שעימה התקבלתם להתמחות
התמחות לילה מוכרת לצורך קבלת תעודת צולל בכיר מסטר דייבר.

והקורס הבא שלי יהיה:  לחצו לבחירה מתוך רשימת כל קורסי ההמשך וההתמחויות