צולל הצלה

קורס הצלילה הבסיסי נועד להכין את הצולל להיות צולל עצמאי. ככזה, אמור הצולל לדעת מהן מגבלותיו ומהי יכולתו. אולם, לא תמיד זוהי המציאות ולעיתים אנו נתקלים במקרים בהם צוללים חרגו ממגבלותיהם האישיות, בניגוד לכל כללי הצלילה הנכונה. בחלק מהמקרים היה לצלילה סוף לא נעים. ניתוח האירועים מלמד אותנו, שבמידה והצוללים שנפגעו היו עוברים הכשרה בנושא עזרה הצלה ועזרה לצולל במצוקה, הרי שקיים סיכוי סביר שניתן היה למנוע את האירוע או להפחית מחומרתו.

מטרת הקורס: אנו מאמינים כי תכנית ההכשרה - הצלה ועזרה לצולל במצוקה של ANDI אותה אנו מציעים הינה התכנית הטובה ביותר הקיימת היום.  בקורס זה נלמד כיצד למנוע מצבי חירום ימיים, כיצד לזהות את תהליך התהוותם מבעוד מועד כדי לבולמו, וכיצד להתמודד במידה וקרו. הדגש הוא על עזרה עצמית ועזרה לבן זוג.

תכנית הקורס:
בקורס יועבר מערך השיעורים הבא כשבסופו מבחן עיוני:
• מתח ופאניקה
  o היווצרותם של מצבי חירום ימיים
  o הבנת פאניקה ותפקידה במצבי חירום בים
  o הקשר בין מתח ופאניקה
  o סימני מתח
  o מניעת פאניקה
• כיצד מתהווים מצבי חירום בים
  o הגורמים למצבי חירום ימיים
  o תחומי צלילה להם דרושה הכשרה נוספת
  o תכנון לא מתאים או לא מספיק
• טכניקות הצלה למצבים שונים
  o הצלה עצמית
  o גישה לנפגע במצוקה מעל או מתחת לפני המים
  o עזרה לבן-זוג בשלל בעיות או תקלות
  o עזרה לצולל באפיסת כוחות
  o עקרונות חיפוש צולל נעדר
• ציוד הצלה
• מצבי חירום הדורשים הצלה
  o העלאת נפגע חסר הכרה אל פני המים
  o טיפול בנפגע חסר הכרה על פני המים
  o נפגע בפאניקה מתחת לפני המים
  o נפגע בפאניקה על פני המים
• ניהול מצבי חירום
  o תיעוד
  o קריאה לעזרה
  o תנאים וכללים להזזת הנפגע
  o תוכניות המשך רלוונטיות

הקורס נמשך יומיים וכולל 4 צלילות . כל החומר לקורס בעברית!
בשלב המעשי נתרגל הצלה עצמית, גישה ועזרה לצולל במצוקה ובפאניקה, מתחת ומעל לפני המים, גישה ועזרה לנפגע חסר הכרה מעל ומתחת לפני המים וטכניקות חיפוש וסריקה אחר צולל נעדר.

תאי קבלה:
צולל מים פתוחים מתקדם
גיל 16
12 צלילות רשומות
מעל גיל 45 יש להביא אישור מרופא צלילה. 

מה להביא?
תעודה
יומן צלילות
ביטוח
כלי כתיבה
שתי תמונות פספורט
בגד ים ומגבת

והקורס הבא שלי יהיה:  לחצו לבחירה מתוך רשימת כל קורסי ההמשך וההתמחויות