התמחות באיזון וציפה

השליטה באיזון היא ללא ספק אחת מהמיומנויות החשובות והבסיסיות בצלילת מכשירים ומהווה אתגר מיוחד למדריך ולחניך כאחד. שליטה מלאה באיזון במהלך כל שלבי הצלילה חיונית לבטיחות והנאת הצולל. אף כי ניתן להסביר במילים ולהדגים במים בצורה יסודית את כל הנדרש להשגת ציפה ניטראלית, רק התנסות אישית בסביבה מבוקרת יכולה להביא להשגתה האמיתית בצורה בטוחה, בדומה אולי, לרכיבה על אופניים.

מטרת ההתמחות: התמחות זו, אחת מההתמחויות הספורטיביות של ANDI, נועדה לשפר ולשכלל את מיומנויות האיזון שנרכשו בקורס הצלילה עד לשליטה מלאה בו, במהלך כל שלבי הצלילה. התמחות זו מתאימה גם לצולל המבקש לחזור לפעילות לאחר זמן רב בו לא צלל כתוכנית השלמה לצלילת הרענון. בהתמחות זו יבוצעו תרגולות איזון בסיסיות ומתקדמות למטרת שליטה מלאה באיזון במהלך כל שלבי הצלילה ובמקרי חירום הקשורים בהפרעה באיזון במים.

מה לומדים ?
שיעור עיוני מקדים המרכז את כל הנושאים בקורס יערך בכיתה ויכלול את הנושאים הבאים:
חשיבות השליטה באיזון במהלך כל שלבי הצלילה
חוק ארכימדס וחוק בויל
הבדלי הציפה בין מים מתוקים למי ים
פריטי הציוד שמשפיעים על הציפה
מאפיינים ומרכיבים בסיסים ומתקדמים של מפצי ציפה שונים
מאפייני ציפה של חליפות צלילה שונות
מאפייני ציפה של מכלי צלילה שונים, דחוסים או ריקים
בחירת כמות משקולות נכונה
חלוקת משקל נכונה על גבי גוף הצולל לשם השגת מנח גוף אידיאלי במים
תנועת סנפירים נכונה
שליטה בקצב ההעמקה ונוהל ההעמקה של ANDI
טכניקה אידיאלית להשגת ציפה ניטראלית
שליטה בקצב העלייה ונוהל העלייה של ANDI
השגת ציפה חיובית על פני המים וחשיבותה
מנגנוני שחרור משקולות שונים, אינטגרלים וחגורות משקולות

החלק המעשי:
במהלך יום מלא נצלול פעמיים: צלילה אחת להקניית מיומנויות האיזון במים רדודים ולמידת טכניקות להחזרת השליטה לאחר תקלה הקשורה באיזון כגון תקלות אינפלייטור או נפילת חגורת משקולות ובשנייה יישום המיומנויות במים בעומקים משתנים.

משך ההתמחות:
יום אחד הכולל שעור עיוני ושתי צלילות

תנאי קבלה:
צולל מים פתוחים/ צולל צעיר
ביטוח צלילה בתוקף בתוקף
משתתף שלא צלל בששת החודשים שקדמו להתמחות חייב בצלילת רענון לפני תחילתה.
מעל גיל 45 יש להביא אישור מרופא צלילה.


מה להביא?
תעודת צלילה
יומן צלילות
ביטוח צלילה בתוקף
ציוד צלילה אישי במידה וישנו (ציוד הצלילה כלול במחיר ההתמחות)

הסמכה והיתרים:
בגמר ההתמחות תוענק לצוללים תעודת Total Buoyancy Control) - TBC) של ANDI
היתרים: בהתאם לתעודת הצלילה שעימה התקבלתם להתמחות
התמחות זו מוכרת לצורך קבלת תעודת צולל בכיר מסטר דייבר
.

והקורס הבא שלי יהיה:  לחצו לבחירה מתוך רשימת כל קורסי ההמשך וההתמחויות